top of page

KURS

Nor Secure AS samarbeider med et av landets beste kurstilbydere innen

vakt- og sikkerhetsbransjen.
Nedenfor kan du lese mer om hvilke type kurs vi tilbyr

VEKTERKURS
 • 115 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.

 • 28 timer e-læring (nettkurs), innsendingsoppgaver, gruppeoppgaver med videre.. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor vanlig undervisning.

 • 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Sikkerhetsakademiet.

 • 6 timer eksamen som er todelt. Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få inntil 4t på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre til del to som er en casebasert oppgave som skal presenteres muntlig for sensorer. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent.
  Utdanningen går over omtrent 5 uker.Utdanningen er delt inn i tre deler (klasseromsundervisning, selvstudie og praksis) som skal gi deg den nødvendige kompetansen som er satt i «Lov om vaktvirksomhet» og vaktvirksomhetforeskriften. Dette tas nå som en hel utdanning (fra 1.1.2018), men det er først etter endt utdanning at du vil bli sertifisert som vekter. Frem til du har fullført alle deler er du «vekter under opplæring».

Ordensvaktkurs

Kursets innhold:

 • Ordensvaktens rolle

 • Juridiske fag

 • Tekniske hjelpemidler

 • Førstehjelp med bruk av dukker

 • Brannvern

 • Tegn og symptomer på rusmiddelbruk

Kurset avsluttes med eksamen.

Kurset skal gi nye ordensvakter et godt startgrunnlag og gi de som allerede er erfarne ordens vakter en bevisstgjøring på seg selv og de problemer man kan møte i yrket.

Etter endt kurs skal den enkelte kunne gå inn å jobbe på utesteder med den selvtillit og bevissthet som trengs for å redusere skader på seg selv og gjester. De skal kunne arbeide bevist for å forebygge vold og skal kunne ta ansvar i nødsituasjoner på sin arbeidsplass.

Kurset er godkjent av Politiet i det politidistriktet det skal avholdes, og kreves for å jobbe som ordensvakt. Ordensvaktbrikke kan hentes ut på lokal Politistasjon etter bestått kurs ved framvisning av kursbevis.

Konflikthåndteringskurs

Kurs i konflikthåndtering er et intensivt kvalitetskurs på et høyt praktisk og teoretisk nivå. Kurset er i stor grad tilpasset til den enkelte bedrift. Det legges vekt på praktiske og virkelighetsnære øvelser, samt eksempler som er lik den virkeligheten de ansatte jobber i.

Kursdeltakerne deltar i et faglig og praktisk godt tempo, der det veksles mellom forelesninger i klasserom, case, praktiske øvelser, demonstrasjoner, refleksjoner og gruppeoppgaver.I det deltagerne drar tilbake til sitt arbeide, har de med seg verdifull kompetanse og bredere forståelse av sitt arbeid.

Etter et kurs i konflikthåndtering vil personalet være i stand til å kunne håndtere vanskelige situasjoner. Bedrifter som har vært utsatt for grov vold mot sine ansatte ser tydeligere verdien av konflikthåndteringskurs.

HÅNDJERNKURS

På vekterkurs får du masse teoretisk informasjon om lover og regler, konflikthåndtering og lovlige tvangsmidler. På dette kurset omsetter vi teori til praksis, og trener på konflikthåndtering, forsvars- og pågripelsesteknikker i vår gymsal på Ryen, etter en kort innføring i «mindset» og hva som er lov og ikke lov.

Kurset er nyttig for deg som skal jobbe som vekter og må vite hvordan du skal forholde deg til loven, hvordan du på en best mulig måte skal håndtere konflikter, og hva du må gjøre for å forsvare deg selv eller pågripe andre på en mest mulig skånsom måte.

 

For påmelding og mer informasjon kontakt oss

bottom of page