top of page

VÅRE TJENESTER

Vektertjenester
Alle våre Vektere har minimum 5 års erfaring fra vekter yrket og tilfredsstillende vandel. Vi tilpasser vår brede spekter av  individuell faglig tyngde til fordel for våre kunder og viser stolt til mange blide og fornøyde kunder. Hvert oppdrag blir grundig evaluert og sammen med kunden lager vi en Risiko- og Sårbarhetsanalyse og kommer med anbefalinger for riktige og kostnadseffektive sikkerhetstiltak for å redusere enhver uønsked risiko. Deretter setter vi opp den best egnede Vekteren med riktige kvalifikasjoner for det aktuelle oppdraget, sammen med en fast kontaktperson hos vår ledelse. Sammen med kunden sørger vi for tett samarbeid og kontinuerlig oppfølging for et vellykket oppdrag.
Mobilt vakthold
Våre mobilpatruljer er operative i Stor-Oslo 24/7. Sammen med kunden lager vi en intruks for hvert objekt som skal inspiseres til fastsatte eller sporadiske tider hele døgnet. Vi foretar inspeksjoner av boliger, næringsbygg, borettslag, garasjeanlegg, byggeplasser med mer. Våre mobilpatruljer disponerer alt nødvendig utstyr for å uføre tjenesten effektivt og kvalitativt. Patruljene kan også rykke ut på innbrudds-, panikk-, rans-, assistanse-, tekniske alarmer og husbråk. Alle mobilrunder blir dokumentert, loggført og gjort elektronisk tilgjengelig for våre kunder.
Stasjonært vakthold
Vi tilbyr bevoktning og kontroll av avgrensede områder, bygninger, kjøpesentere og byggeplasser. Sammen med kunde utarbeides en objektinstruks som Vekteren forholder seg til. Vekteren vil alltid ha tilgjengelig nødvendig utstyr slik som førstehjelpsutstyr og annet teknisk utstyr. Etter hvert skift vil Vekteren skrive en utfyllende rapport som kan gjøres elektronsik tilgjengelig for oppdragsgiveren.
Ordensvakt tjeneste
Vår spesialisering er Ordensvakttjeneste til utelivsbransjen. Våre Ordensvakter har lang fartstid fra utelivsbransjen i Oslo sentrum gjennom de siste 20 år. Alle våre ordensvakter jobber etter regelen "Vekteren er ansiktet utad bedriften". Vi holder ofte interne sikkerhetskurs og konflikthåndteringskurs rettet mot ruspåvirkede og kranglete mennesker på arbeidsplassen. Vekterne og Ordenvaktene våres er dermed drillet på kundeservice og verdier som høflighet, imøtekommenhet og profesjonell konflikthåndtering er i fokus i det daglige arbeidet med gjester. Ved siden av å være imøtekommende, hyggelig og yte god kundeservice vil våre Vektere og Ordensvakter forebygge uønskede hendelser og situasjoner gjennom aktiv tilstedeværelse, observasjon, konfliktdempende kommunikasjonsformer og tidlig intervensjon i konfliktsituasjoner. Videre vil vi sikre at aktuelle lover, regler og forskrifter knyttet til brannsikkerhet og skjenking overholdes.
Video-overvåking
Vi leverer komplette video-overvåkingsystemer til både privat, næringsliv, offentlige og ambassader. Alt fra rimelige digitale "hjemme-kamera" til høyoppløselige IP kamera systemer med streaming til app på mobiltelefon/tab/PC og profesjonellt bruk kan leveres og monteres. Mistenker du at huset, bilen, hytta, kontoret, hotellrommet eller mobilen din blir ovevåket? Da kan vi også hjelpe deg. Vi har profesjonellt utstyr til å avdekke skjult overvåking til både utleie og salg.
Ledsager- og VIP tjenester
Trenger du beskyttelse, eller planlegger dere kanskje et arrangement med artister som trenger personlig beskyttelse, service og transport? Sammen med kunden lager vi grundige aksjonplaner og gjør all nødvendig forarbeid for å skreddersy et trygt, sikkert og profesjonelt
sikkerhetsopplegg tilpasset deres behov.
Resepsjonstjenester
I samråd med oppdragsgiver setter vi opp egnede Vektere med riktige kvalifikasjoner for deres resepsjon. I tillegg til registrering og besøkskontroll kan Vekteren få ansvar for ulike arbeidsoppgaver slik som å holde resepsjonsområdet ryddig, fylle på papir eller å gjøre forefallende kontorarbeid.
Arrangement sikring
Vi har god erfaring med festivaler, konserter, kick off, julebord, messer og sportsarrangement. Våre dyktige og erfarne Vektere yter service fra øverste hylle, og sikrer oppdragsgiver et sikkert og trygt miljø for både arrangører, gjester og besøkende. Vi stiller gjerne våre sikkerhetrådgivere til disposisjon i forkant av deres arrangement for grundig planlegging og gjennomgang av sikkerhetsrutiner og instrukser.

Nor Secure AS kan tilby vektere og ordensvakter til de aller fleste oppdrag på korte og langsiktige avtaler i stor-Oslo.


Våre ansatte har 5-20 års erfaring med god kunnskap og erfaring fra ulike miljøer. Dersom du ute etter en seriøs og konkurransedyktig samarbeidspartner til dine oppdrag har du kommet riktig.

Uavhengig av oppdragets størrelse er vi
interessert i høre fra deg.

Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud

40 55 44 00
Vektertjenester 1
mobilt vakthold 1
Stasjonært vakthold 1
Ordensvakt tjeneste 1
Video overvåking 1
Ledsager vip 1
Resepsjonstjenester 1
Arrangement sikring 1
bottom of page